KRAMER INTERNATIONAL

Spoločnosť KRAMER INTERNATIONAL pôsobí komplexne v obore starostlivosti a spríjemňovania životného štýlu spotrebiteľa, to dosahuje neustálou inovaciou a prispôsobovaním sa potrebám zákazníka.

 Práve na základe osobného kontaktu zákazníka a predajcu môže ideálne dosiahnuť aktuálne potreby neustále se meniace v dôsledku zrýchlujúceho sa životného štýlu.

 Už Uli Kramer staval svoju spoločnosť na blízkom kontakte so zákazníkom. Práve preto dokázal rýchlejšie a s ďaleko väčšou presnosťou zdokonaľovať svoje produkty. Ani v súčasnosti, kedy sa tempo života zrýchľuje sme nezostali ľahostajný voči tejto tradícii. Museli sme spraviť ústupky v masovej produkcii, ale vďaka tomu sme schopný ponúknuť produkty zamerané na užší okruh zákazníkov. Pretože nás nezajímajú všetci, ale len Vy, ako jedinečný spotrebiteľ, ktorý spoločně s nami vytvára jedinečný produkt.

 Jasne rozpoznateľné logo firmy nesie meno svojho zakladateľa, ktorý sa na rozdiel od iných nebojí dať ho na obdiv, pretože má dôveru vo svojich zamestnancoch a to vďaka tomu, že sa pri starostlivej prezentácii firmy a produktov nechal inšpirovať baťovským systémom.

 V súčasnosti je meno Kramer nositeľom už tretej generácie potomkov Uli Kramera, ktorá je stále hrdá na jeho skutky, že ani pod silnými vplyvmi modernizácie nezabúda na ducha tradície a fortel, ktorý do spoločnosti vniesol ich zakladateľ Uli Kramer.

 Zvyšujeme kvalitu života našich zákazníkov, tým, že prinášame produkty, ktoré im uľahčujú každodenný život. Jednoducho, pomáháme ľuďom k pohodlnému a zdravému životu. Hovoríme o zdraví, ako celku, nie o jeho medicínskom hľadisku, ale o udržiavaní kondície mysle a tela, zdravej strave a celkovej zdravej životnej pohode.

 Pohodlným a zdravým životom myslíme stav, kedy sa človek cíti naplnený, má pocit pohodlia a bezpečia v jeho každodennom prostredí, teda doma.  Protože my vieme, že všade dobre doma najlepšie.

 

               Naša vďaka patrí Vám,vďaka za prejavenú dôveru